Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Blog

Video: Trại Xuân 2017

Video: Trại Xuân 2017  

TRẠI XUÂN 2017

Trong không khí xuân vui tươi tràn ngập đất trời và lòng người, với sự ưu…

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ: TRẠI XUÂN 2017

Cập nhật đến 10:00 mùng 4 Tết STT Hội Thánh số lượng 1 Phúc Âm 53…

Video: MVTT Bình Thuận – Định hướng 2017

Video: MVTT Bình Thuận – Định hướng 2017

Video: MVTT Bình Thuận – 7 năm nhìn lại

Video: MVTT Bình Thuận – 7 năm nhìn lại

Video: Hội thao Trung Tráng Niên tại Sông Dinh 29/11/2016

Video: Hội thao Trung Tráng Niên tại Sông Dinh 29/11/2016

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial