Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Blog

ĐKT Q2-2019 | Phúc Âm 2 21.04.2019

Tiếp sau buổi thi tại khu vực phía Bắc, khu vực Nam Bình Thuận đã có…

ĐKT Q2-2019 | Phan Thiết 14.04.2019

Để khởi động chương trình Đố Kinh Thánh năm 2019, MVTT tỉnh Bình Thuận cậy ơn…

Cập nhật thể lệ ĐKT 2019

Có cập nhật trong thể lệ, xin các đội cập nhật và chuẩn bị đội. Xin…

ĐKTonWeb_#14: Công vụ 15 – 21

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm…

Giải Nghĩa sách Phục Truyền | Warren W. Wiersbe

Download  

Book icon (p3)

 

Book icon (p2)

 

Book icon (p1)

Thể Lệ | ĐKT Q1-2019

ĐKTonWeb_#13: Công vụ 8 – 14

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial