Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

ĐKTonWeb_#17: Sáng thế ký 8-14

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm…

Danh Sách & Điểm Bài Trắc Nghiệm | ĐKT Q2-2019

Please follow and like us:

ĐKT Q2-2019 | Võ Xu 05.05.2019

Tiếp nối 2 chương trình ĐKT đã diễn ra tại Bắc và Nam Bình Thuận, tại…

ĐKT Q2-2019 | Phúc Âm 2 21.04.2019

Tiếp sau buổi thi tại khu vực phía Bắc, khu vực Nam Bình Thuận đã có…

ĐKT Q2-2019 | Phan Thiết 14.04.2019

Để khởi động chương trình Đố Kinh Thánh năm 2019, MVTT tỉnh Bình Thuận cậy ơn…

Cập nhật thể lệ ĐKT 2019

Có cập nhật trong thể lệ, xin các đội cập nhật và chuẩn bị đội. Xin…

ĐKTonWeb_#14: Công vụ 15 – 21

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm…

Thể Lệ | ĐKT Q1-2019

Please follow and like us:

ĐKTonWeb_#13: Công vụ 8 – 14

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm…

ĐKTonWeb_#12: Công vụ 1 – 7

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial