Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Kết quả bài trắc nghiệm 150 câu

Các bạn thân mến, vì lý do kỹ thuật, khi soạn thảo đề thi có lỗi…

ĐKT_Q1-2017: KV Tây Bình Thuận

Tạ ơn Chúa sau 2 buổi chương trình Đố Kinh Thánh trong Quý 1/2017 diễn ra…

ĐKT_Q1-2017: KV Nam Bình Thuận

Tiếp nối cuộc thi Đố Kinh Thánh dành cho các khu vực, vào hồi 14:00 Chúa…

ĐKT_Q1-2017: KV Bắc Bình Thuận

Cảm tạ Chúa sau một thời gian chuẩn bị, lúc 13:30 Chúa nhật 12/03/2017 vừa qua,…

Đề cương: ĐKT Q1-2017

Xin các bạn đọc Kinh Thánh phần Ngũ Kinh thật kỹ và có thể tập trung…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial