Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Giới thiệu sách II Sa-mu-ên

Mục đích: 1. Ghi lại lịch sử của triều đại Vua Đavít. 2. Sự lãnh đạo…

Giới thiệu sách I Sa-mu-ên

Mục đích: Truyện về cuộc đời của Samuên, quan xét cuối cùng của Ysơraên. Sự thành…

Giới thiệu sách Ru-tơ

Mục đích: Truyện về ba nhân vật trung tín với Chúa dầu trong hoàn cảnh hết…

Giới thiệu sách Các Quan Xét

Mục đích: Chỉ rõ Chúa sẽ đoán phạt tội lỗi. Nhưng Chúa yêu thương, nhân từ,…

Chương trình Đố Kinh Thánh năm 2018

Theo định hướng của Khối MVTT-TLH, và sự đồng ý của Lãnh đạo MVTT Bình Thuận,…

Giới thiệu sách Giô-suê

Mục đích: Ghi lại lịch sử của dân Ysơraên chinh phục đất hứa qua sự sự…

Vài Ý Tóm Lược Các Sách Lịch Sử

Nguồn: CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC GIẢN LƯỢC. Tg: Huang Sabin (NXB Tôn Giáo, 2009) Please…

MỘT VÀI TƯ LIỆU ÔN THI KINH THÁNH QUÝ 2/2017: NGŨ KINH

Một vài tư liệu tham khảo có thể có ích cho các bạn trong quá trình…

Thông báo số 3/2017- MVTT-BT

Please follow and like us:

Thông báo số 2/2017-MVTT-BT

Please follow and like us:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial