Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

ĐKTonWeb_#13: Công vụ 8 – 14


Phần I: Đọc thật kĩ Kinh Thánh và lựa chọn câu ĐÚNG NHẤT (Mỗi câu sai -1 điểm)

    Câu 1: Đội trưởng Cọt-nây ở tại thành Sê-sa-rê.


    Câu 2: Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Jesus đã hiện ra cho cả dân chúng xem thấy, để họ biết và tin Ngài là Con Đức Chúa Trời.


    Câu 3: Hoạn quan Ê-thi-ô-bi vừa cỡi ngựa vừa đọc sách tiên tri Ê-sai.


    Câu 4: Chúa Jesus là Đấng Đức Chúa Trời đã lập nên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.


    Câu 5: Quãng đường từ Sê-sa-rê đến Giốp-bê bằng với quãng đường từ Giốp-bê đến Sê-sa-rê.


    Câu 6: Ông Gia-cơ trong 12:17 và 12:2 là chung một người.


    Câu 7: Phi-e-rơ không nhận sự thờ lạy của Cọt-nây vì ông cũng chỉ là con người mà thôi.


    Câu 8: Phao-lô được xưng là thần Giu-bi-tê, Ba-na-ba được xưng là thần Mẹt-cu-rơ ở tại thành Lít-trơ.


    Câu 9: Sau-lơ trong 13:21 và 13:9 là chung một người.


    Câu 10: Ông A-na-nia (9:10) là chồng bà Sa-phi-ra (5:1)


Câu 11: Có bao nhiêu tên lính canh giữ sứ đồ Phi-e-rơ khi ông bị giam trong ngục?


Câu 12: Ê-nê được chữa lành sau khi bị bại bao nhiêu năm?


Câu 13: Nơi đầu tiên người ta xưng môn đồ của Chúa Jesus là “Chrétien” là tại đâu?


Câu 14: Giăng trong 13:25 là ai?


Câu 15: Khi Phi-e-rơ bị bắt giam trong khám, thì Hội Thánh ở nhà làm gì cho người?


Câu 16:Trong những ngày đầu trở lại đạo, khi hết thảy môn đồ tại Jerusalem nghi ngờ, ai là người giúp giới thiệu Sau-lơ với các sứ đồ?


Câu 17: Hội Thánh nào đã cầu nguyện đặt tay cho Ba-na-ba và Sau-lơ?


Câu 18: Trong thời gian kiêng ăn, Sau-lơ đã sống được nhờ uống loại nước gì?


Câu 19: Hoạn quan Ê-thi-ô-bi tên gì?


Câu 20: Phao-lô và Ba-na-ba đã "phủi bụi nơi chân" đối với thành nào?
Phần II: Trả lời câu hỏi, trưng dẫn Kinh Thánh (Trả lời sai: -1 điểm, Trưng dẫn sai: -1 điểm. Xin sử dụng tiếng Việt có dấu, BẮT BUỘC viết Hoa các danh xưng, tên riêng, đặc biệt danh của Chúa, sử dụng cách phiên âm theo Kinh Thánh bản truyền thống 1926)

Câu 1. Hành động phủi bụi nơi chân của Phao-lô và Ba-na-ba (13:51) có ý nghĩa gì? Xin giải thích.
Bạn Thế Cường (HT Biên Hòa [ĐN]) có câu trả lời:
Hành động phủi bụi nơi chân chỉ ý nghĩa đoạn giao (Lu-ca 9:5). Đây là một biểu tượng sinh động về sự từ bỏ của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:14). Hành động của Phao-lô và Ba--na-ba cho thấy cả hai người quyết định sẽ không tiếp tục nói về Chúa cho những người ở thành đó nữa, bởi vì họ đã từ chối Chúa.


Câu 2. Vì sao Sau-lơ và Ba-na-ba phải dùng thuyền để đi từ Sê-lơ-xi đến Chíp-rơ?
Bạn Hồng Ân (HT Phúc Âm [BT]) có câu trả lời:
Vì Chíp-rơ là một đảo ở ngoài biển còn Sê-lơ-xi là hải cảng của thành phố An-ti-ốt nằm trong đất liền nên từ Sê-lơ-xi đến Chíp-rơ chỉ có phương tiện là đi bằng thuyền.


Câu 3. Nêu ít nhất 4 điểm bạn biết về nhân vật Giăng trong 13:13.
Bạn Anh Vũ (HT Tân Nghĩa [BT]) có câu trả lời:
1.Là đồng lao với Phao-lô, Ba-na-ba, Phi-e-rơ 2. Giăng cũng gọi là Mác (12:25). 3 Con của bà Ma-ri (Công vụ 12:12). 4. Trong những năm tháng cuối đời, Phao-lô yêu cầu đưa Mác đến với mình (II Ti-mô-thê 4:11). 5. Em họ của Ba-na-ba (Cô-lô-se 4:10)


Câu 4. Xin liệt kê 7 dân được nhắc đến trong 13:19.
Bạn Linh Năng (HT Tân Đức [BT]) có câu trả lời:
Dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít (Phục-truyền 7:1)


Câu 5. Chuyện gì đang diễn ra trong hình bên dưới? Xin trưng dẫn Kinh Thánh.
Bạn Như Nguyện (HT Phúc Âm [BT]) có câu trả lời:
(13:1-3) Những tiên tri và thầy giáo sư trong Hội thánh tại thành An-ti-ốt đặt tay cầu nguyện cho Ba-na-ba và Sau-lơ sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện


Câu 6. Dùng một phân đoạn Kinh Thánh trong Công vụ 8-14 chứng minh sự mạc khải phổ quát của Đức Chúa Trời cho con người.
Bạn Thế Cường có câu trả lời:
Phao-lô và Ba-na-ba đã nói về Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống và là Đấng Sáng Tạo cho dân chúng tại thành Lít-trơ. (Công vụ 14:15-17)


Câu 7. Gia-cơ trong 12:17 là ai?
Bạn Phương Quỳnh (HT Tân Hiệp [ĐN]) có câu trả lời:
Là em của Chúa Giê-xu một lãnh tụ của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem xem thêm trong Ga-la-ti 1:19 : ( "nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Gia-cơ là em của Chúa. " Ga-la-ti 1:19 )


Câu 8. Bạn hiểu câu: "phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo." (13:48b) như thế nào?
Bạn Thế Cường có câu trả lời:
Đây là câu Kinh Thánh nói về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa là hành động trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài có ý định và kế hoạch cho những ai mà Ngài lựa chọn từ trước, và chúng ta không thể nào hiểu rõ được. Đức Chúa Trời có quyền tể trị trên mọi vật, Ngài có quyền ban ân điển cho ai tùy ý Ngài. Đức Chúa Trời cũng định sẵn những người sẽ đến với Ngài, khi họ đáp ứng lời gọi đó họ sẽ được xưng công bình và nhận được sự sống đời đời (Rô-ma 8:28-32)


Câu 9. Câu chuyện trong hình diễn ra tại đâu?
Bạn Bích Phượng (HT Mũi Né [BT]) có câu trả lời:
Các môn đồ lấy thúng dòng Sau-lơ xuống ngoài vách thành Đa-mách, sau đó ông đi tới thành Giê-ru-sa-lem


Câu 10. Việc sứ đồ Phi-e-rơ lưu trú nhiều ngày tại nhà người thợ thuộc da tên Si-môn (9:43) có ý nghĩa như thế nào? Xin giải thích.
Bạn Yến Nhi (HT Mũi Né [BT]) có câu trả lời:
Phi-e-rơ đã phá bỏ sự tuân thủ luật pháp Do Thái khi ở trọ tại nhà người làm nghề thuộc da. Vì thợ thuộc da phải làm việc với da thú vật đã chết, nên phải tiếp xúc với vật ô uế, nên họ bị khinh dễ (Lê-vi 11:35-40). Đức Chúa Trời dẫn Phi-e-rơ từng bước một từ chủ nghĩa luật pháp Do Thái đến sự tự do của ân điển kỳ diệu của Ngài.

Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm và thứ hạng sẽ có vào ngày 25 hàng tháng. Đội ĐKT sẽ liên hệ với 3 bạn cao điểm và nộp bài sớm nhất để trao giải thưởng. Thân ái!

Chúng tôi đã nhận được sự tham gia của các bạn sau đây.

[table “28” not found /]

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial