Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

ĐKTonWeb_#14: Công vụ 15 – 21


Phần I: Đọc thật kĩ Kinh Thánh và lựa chọn câu ĐÚNG NHẤT (Mỗi câu sai -1 điểm)

    Câu 1: Chúa Jesus dạy nếu người ngoại bang không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không thể được cứu rỗi.


    Câu 2: Căn cứ 16:31, mỗi gia đình chỉ cần cử một đại diện tin Chúa là đủ.


    Câu 3: Cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp.


    Câu 4: Đa-ma-ri là một trong những người ở A-thên tin Chúa Jesus qua bài giảng của Phao-lô.


    Câu 5: Ti-mô-thê tin theo Tin Lành mà Phao-lô rao giảng nên không cần chịu cắt bì.


    Câu 6: Gai-út và A-ri-tạc bị bắt vì phạm đến của thánh và lộng ngôn cùng nữ thần Đi-anh.


    Câu 7: Ly-đi là người quê ở Thi-a-ti-tơ.


    Câu 8: Anh em ở Lít-trơ và Y-cô-ni đều làm chứng tốt về cha của Ti-mô-thê.


    Câu 9: Phao-lô lưu lại Cô-rinh-tô 18 tháng để dạy đạo Đức Chúa Trời.


    Câu 10: Nhận lãnh thì không có phước, chỉ ban cho mới có phước.


Câu 11: Giăng Báp-tít đã làm báp-têm để hướng dẫn dân chúng tin ai?


Câu 12: Trường họ được Phao-lô sử dụng để dạy đạo trong 2 năm:


Câu 13: Chàng trai trẻ rớt từ cửa sổ tầng 3 xuống tên gì?


Câu 14: Tín hữu thành nào được xác nhận có ý hẵn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca?


Câu 15: Phao-lô & Si-la bị đánh, cùm vào ngục & được giải thoát lúc nửa đêm. Các thượng quan (16:38) đang quản lý ở thành nào?


Câu 16: Tiên tri A-ga-bút trói tay chân Phao-lô bằng vật gì??


Câu 17: Người thợ bạc tại Cô-rinh-tô đã dấy loạn chống lại Phao-lô và đạo Tin Lành tên gì?


Câu 18: Phao-lô giảng cho các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô ở đâu?


Câu 19: Bê-rít-sin làm nghề gì?


Câu 20: Loại quỉ bị Phao-lô đuổi tại thành Phi-líp tên gì?
Phần II: Trả lời câu hỏi, trưng dẫn Kinh Thánh (Trả lời sai: -1 điểm, Trưng dẫn sai: -1 điểm. Xin sử dụng tiếng Việt có dấu, BẮT BUỘC viết Hoa các danh xưng, tên riêng, đặc biệt danh của Chúa, sử dụng cách phiên âm theo Kinh Thánh bản truyền thống 1926)

Câu 1. Bạn biết gì về nhân vật Gia-cơ trong 15:13?
Bạn Vũ Tường (HT Mũi Né - Bình Thuận) trả lời:
Là anh em của Chúa Jesus, tác giả sách Gia-cơ, ông cũng là người lãnh đạo hội thánh Giê-ru-sa-lem. Cùng với Sê-pha và Giăng, ông được tôn là cột trụ của hội thánh (Ga-la-ti 2:9)


Câu 2. "Giăng cũng gọi là Mác" (15:37) là ai? Nêu ít nhất 5 điều bạn biết về ông.
Bạn Hoài Bảo (HT Tân Đức - Bình Thuận) trả lời:
Giăng cũng gọi là Mác có các đặc điểm: 1. Ông là tác giả của sách Phúc Âm Mác 2. Ông đã theo Ba-na-ba và Sau-lơ trong phần đầu của hành trình truyền giáo đầu tiên. 3. Ông đã bỏ Phao-lô và Ba-na-ba giữa chuyến truyền giáo 4. Mẹ ông là Ma-ri 5. Ông là anh em chú bác với Ba-na-ba


Câu 3. Qua việc chàng trai trẻ Ơ-tích ngủ gục trong khi Phao-lô giảng, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân?
Bạn Như Nguyện (HT Phúc Âm - Bình Thuận) trả lời:
(20:9) Bài học mà em nhận được là khi đến nhà thờ hoặc học lời Chúa ở một nơi nào đó thì ta cần hết sức tập trung vào bài giảng và lựa chọn một nơi nào đó thích hợp để nghe giảng, không bị phân tâm do các yếu tố khác , đặc biệt là phải vui mừng và tỉnh táo để đón nhận lời của Chúa để không bị ngủ gục.


Câu 4. Vì sao Phao-lô "lấy làm cực lòng" về những gì đứa đầy tớ gái nói trong 16:17?
Bạn Yến Nhi (HT Mũi Né - Bình Thuận) trả lời:
Đứa đầy tớ gái này đang bị quỷ Phi-tôn ám vào; tuy những lời nó nói là "đề cao" danh Đức Chúa Trời, nhưng thực chất chỉ để liên kết Phúc âm với tà linh, suy cho cùng Sa-tan có thể nói thật phút trước nhưng phút sau đã nói dối. Đức Chúa Giê-xu cũng không nhận những lời như thế này của ma quỷ (Lu 8:28; Mác 1:24, 3:11; Math 8:29) và Phao-lô cũng thế, nên lấy làm cực lòng.


Câu 5. "cái ách" (15:10) mà Phi-e-rơ nhắc đến là gì?
Bạn Phương Quỳnh (HT Tân Hiệp - Đồng Nai) trả lời:
Cái ách mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn nhắc đến là luật pháp mà dân Do Thái không mang nổi, thì luật pháp đã giúp họ như thế nào qua cả lịch sử của họ? Phao-lô viết rằng luật pháp là một hướng dẫn viên chỉ ra các tội lỗi của họ, để họ có thể ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời để có một đời sống đứng đắn (xem Ga 3:14,15)


Câu 6. Hành động giũ áo của Phao-lô (18:6) có ý nghĩa gì?
Bạn Hoài Bảo trả lời:
Hành động giũ áo của Phao-lô là dấu hiệu từ bỏ của người Do Thái (Ne 5: 13). Ông Phao-lô giũ áo có ý nghĩa là dân Do Thái đã có dịp tiện, nhưng giờ đây dịp tiện đã qua rồi, ông đã trung tín rao giảng lời Chúa cho dân Do Thái, nhưng chính người Do Thái lại chối bỏ, nên từ đây, ông dành sự kêu gọi chủ yếu cho dân ngoại.


Câu 7. Nữ thần Đi-anh có vai trò thế nào đối với thành phố Ê-phê-sô?
Bạn Yến Nhi trả lời:
Ảnh hưởng của nữ thần Đi-anh bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống ở Ê-phê-sô, lấn ra khỏi sự thờ cúng tôn giáo, thấm vào đời sống, văn hóa và hành chính của thành phố này. Đi-anh làm một số việc siêu nhiên đem lại lợi lộc cho những ai thờ cúng nó, trói buộc người thờ cúng. Ngoài ra cũng sinh nhiều lợi cho các anh thợ bạc (Công 19:24). Ê-phê-sô là cái ngai, nơi nữ thần Đi-anh ngự trị (Công 19:35).


Câu 8. Vì sao dân thành A-thên có một bàn thờ để "Thờ Chúa Không Biết"?
Bạn Linh Năng (HT Tân Đức - Bình Thuận) trả lời:
Họ sợ rằng họ sẽ quên 1 vị thần nào đó, và họ sợ rằng sự thiếu sót đó của họ sẽ khiến thần đó giáng hoạ trên họ, nên khi để bàn thờ "Thờ Chúa Không Biết", họ nghĩ rằng họ sẽ không sót 1 vị thần nào, và họ sẽ không bị giáng hoạ (giống như câu 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót'), và tất nhiên suy nghĩ này hoàn toàn sai.


Câu 9. Tìm câu Kinh Thánh nói lên sự kiện trong hình dưới đây.

Bạn Phương Quỳnh trả lời:
Sự kiện trong hình được chép trong Công vụ 18:18 ("Phao-lô ở lại thành Cô-rinh-tô ít lâu nữa, rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Bê-rít-sin và A-qui-la qua xứ Sy-ri, sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Sen-cơ-rê, vì người có lời thề nguyện.")


Câu 10. Sự kiện trong hình dưới đây diễn ra tại thành nào? (Trưng dẫn KT)


Bạn Yến Nhi trả lời:
Sự kiện này diễn ra tại thành Ê-phê-sô (Công 19:17-19).
Nguyện xin Chúa ban phước trên việc học Kinh Thánh của các bạn. Điểm bài làm và thứ hạng sẽ có vào ngày 25 hàng tháng. Đội ĐKT sẽ liên hệ với 3 bạn cao điểm và nộp bài sớm nhất để trao giải thưởng. Thân ái!

Chúng tôi đã nhận được sự tham gia của các bạn sau đây.

HỌ TÊNHỘI THÁNHNGÀY GIỜ NỘP BÀIĐIỂMTHỨ HẠNG
PHAN NGUYỄN LINH NĂNGTÂN ĐỨC (BT)23:52 25.04.2019991
PHAN NGUYỄN HOÀI BẢOTÂN ĐỨC (BT)17:27 25.04.2019982
CAO HỒ NHƯ NGUYỆNPHÚC ÂM (BT)23:15 25.04.2019983
NGUYỄN THỊ YẾN NHIMŨI NÉ (BT)00:10 05.04.2019974
NGUYỄN VŨ TƯỜNGMŨI NÉ (BT)19:13 04.04.2019965
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG QUỲNHTÂN HIỆP (ĐN)23:57 02.04.2019936
Please follow and like us:

One thought on “ĐKTonWeb_#14: Công vụ 15 – 21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial