Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ: TRẠI XUÂN 2017

Cập nhật đến 10:00 mùng 4 Tết
STT Hội Thánh số lượng
1 Phúc Âm 53
2 Sông Dinh 31
3 Tân Minh 15
4 Tân Xuân 13
5 Tân Lập 12
6 Trà Tân 8
7 Suối Kiết 7
8 Tân Đức 4
9 Tân Nghĩa 3

Tổng số HT: 9

Tổng số trại sinh: 146

Tin bài: Hạc Thương

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial