Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

BA-ANH (BAAL) | #TìmhiểuKinhThánh

Danh từ Hê. ba’al nghĩa là ‘ông chủ’, ‘người sở hữu’ hoặc ‘chồng’. Được dùng với hậu tố, như Ba-anh-phê-ô hay Ba-anh-Bê-rít, từ này có thể phần nào giữ được nguyên nghĩa;nhưng nói chung Ba-anh là một tên riêng trong Cựu Ước, và chỉ về một vị thần đặc trưng, Ha-đát, thần bão tố của người tây Xê-mít, là vị thần quan trọng nhất trong đa thần giáo của Ca-na-an. Không rõ mức độ tương đương hoặc khác biệt giữa các Ba-anh địa phương và Ha-đát. Thần Ba-anh đối đầu tại núi Cạt-mên (1Vua 18) có thể là Men-cát (Melqart), thần của xứ Ty-rơ. Cựu Ước dùng số nhiều (vd. 1Vua 18:18) có thể cho thấy rõ ràng có nhiều Ba-anh chứ không phải một; nhưng thế nào đi nữa thì quan niệm về các thần của người ngoại giáo vẫn không nhất quán.

Việc thờ cúng Ba-anh ảnh hưởng và thách thức sự thờ phượng Yahweh trong suốt lịch sử Y-sơ-ra-ên. Các dữ kiện giới hạn của Cựu Ước về Ba-anh hiện nay đã được bổ sung bằng các thông tin từ những tài liệu Ras Shamra. Một trong các người vợ của Ba-anh là *Ách-ta-rốt, một người khác là *A-sê-ra; và Ba-anh được gọi là con trai của *Đa-gôn. Những bản văn này tiết lộ ông ta là một vị thần thuộc thế giới thiên nhiên; những thần thoại mô tả ông chiến đấu với sự chết, sự cằn cỗi và những trận lụt, chiến thắng nổi bật như là ‘vua’ của các thần.

Yahweh là ‘chủ’ và ‘chồng’ của người Y-sơ-ra-ên, do đó họ đã gọi Ngài là Ba-anh, cách vô hại; nhưng một cách tự nhiên thói quen này đã dẫn đến sự nhầm lẫn giữa sự thờ phượng Yahweh với các nghi lễ của Ba-anh, vì thế việc gọi Ngài bằng một danh xưng khác là điều thiết yếu; Ô-sê (2:16) đề xuất từ ‘îš một từ khác có nghĩa là ‘chồng’. Một khi danh hiệu ‘Ba-anh’ không còn áp dụng cho Yahweh nữa,những tên riêng kết hợp với này rất dễ bị hiểu sai. Vì vậy từ bōšet (‘hổ thẹn’) có khuynh hướng thế chỗ cho từ ba’al trong những tên như thế. Vì thế, Ếch-ba-anh và Mê-ri-ba-anh (1Su 8:33) được biết nhiều hơn qua Ích-bô-sết (2Sa 2:8) và Mê-phi-bô-sết (2Sa 9:6).

Từ Ba-anh xuất hiện một hoặc hai lần dưới tên của một người và địa danh (đc. 1Su 5:5; 4:33)

Sách tham khảo: N. C. Habel, Yahweh ver­sus Baal, 1964; W. F. Albright, Yahweh and the Gods of Canaan,1968; H. Ringgren, Religions of the Ancient Near East, E.T. 1973, ch. 3; J. C.De Moor và M. J. Mulder, TDOT 2, tr. 181-200;
Nguồn: Thánh Kinh Tân Từ Điển

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial