Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Chương I: Tổng quan về MVTT Hội Thánh

MVTT = MỤC VỤ THỂ THAO MÀ HỘI THÁNH LÀ TRUNG TÂM

Mục tiêu
Giúp học viên (HV) các khóa huấn luyện:

  • Hiểu các nan đề (tệ nạn) giới trẻ (địa phương, cả nước) đang gặp phải.
  • Phân tích được bối cảnh hoạt động MVTT mà HV sẽ đảm trách
  • Biết đánh giá cao những lợi ích của MVTT đối với Hội Thánh
  • Biết đánh giá cao những lợi ích của MVTT trong việc tiếp cận cộng đồng, vươn ra chứng đạo cho giới trẻ.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial