Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Chương II: Nền tảng Kinh Thánh cho MVTT

Mục tiêu
Người tham dự có thể nâng cao kiến thức và sự hiểu biết cần thiết để đƣa ra một lời biện hộ dựa vào Kinh Thánh cho tính hợp lý của việc các Cơ Đốc Nhân tham gia vào thể thao và sử dụng nó cho những công tác mục vụ.

BÀI 1. THỂ THAO LÀ XẤU HAY TỐT?
BÀI 2. NHỮNG DẪN CHỨNG TRONG KINH THÁNH NÓI VỀ THỂ THAO
BÀI 3. KINH THÁNH và THỂ THAO (Nền tảng Kinh Thánh cho MVTT)

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial